e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Polish for foreigners

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Konsultacje logopedyczne

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Konsultacje logopedyczne oraz konsultacje on Line

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców, opiekunów dzieci, dorosłych i młodzieży. W miarę możliwości odpowiem na wszelkie pytania. Zapraszam serdecznie.

Logopedia artystyczna

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Logopedia artystyczna

Logopedia artystyczna i zajęcia dla pracujących głosem. Te spotkania skierowane są właściwie do wszystkich, którym zależy, aby ich głos stał się ich atutem i dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdali sobie sprawy z tego, że „słowa mają moc”. Szczególnie mogą skorzystać osoby, które swoją przyszłość wiążą z mediami, public relations, aktorstwem, prawem i każdym zawodem, wymagającym wystąpień publicznych.. Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się, jak mówić ciekawie, poznają mechanizmy językowe, które z pewnością ułatwią działanie słowami. Zapraszam również maturzystów, którzy przygotowują się do prezentacji z języka polskiego.

Tok spotkań zależy od celów, jakie stawia sobie zainteresowany. W ten sposób plan dopasowywany jest indywidualnie dla każdego chętnego.
Spotkania poruszają szereg zagadnień:

 • podstawy komunikowania się za pomocą słów
 • mechanizmy spójności tekstu
 • różne sposoby wyrażania tych samych treści
 • znaczenie a elementy znaczenia uaktualnione w kontekście
 • jak wartościować słowo, a jak wartościować słowem
 • świadome wydobywanie głosu
 • komunikacja niewerbalna
 • słuchać a słyszeć
 • argumentowanie
 • słuchanie i proces retoryczny
 • negocjowanie obrazu własnej osoby

Ponadto:

 • ćwiczenia oddechowe
 • relaksacyjne
 • fonacyjne
 • autoprezentacja
 • przemówienia
 • spotkania z kamerą (nagrywanie, omawianie)

Każde spotkanie będzie zawierało ciekawy materiał językowy.

Terapia dysleksji i dysgrafii

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Terapia dysleksji i dysgrafii

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w terapii osób z dysleksją i dygrafią planowane są w zależności od stopnia trudności, z jakimi boryka się pacjent. Indywidualnie dobierane są również metody pracy.

Terapia obejmuje m.in.

 • ćwiczenia na materiale nieliterowym ( z zakresu percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej
 • ćwiczenia stymulujące i usprawniające najgłębiej zaburzone funkcje i najsłabiej opanowane umiejętności
 • ćwiczenia odprężające, relaksowe

Podczas terapii wykorzystuję metody polisensoryczne.

Wczesna nauka czytania

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Wczesna nauka czytania

Do wczesnej nauki czytania wykorzystuję metodę symultaniczno-sekwencyjną, opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda polega na czytaniu sylabami, które wprowadzane są według specjalnej ustalonej przez prof. Cieszyńską  kolejności. Porządek tych sylab naśladuje rozwój mowy dziecka, czyli spółgłoski poznawane są w takiej kolejności, w jakiej pojawić się powinny w prawidłowej mowie. 
Wczesna nauka czytania odbywa się w oparciu o serię książeczek profesor Jagody Cieszyńskiej „Kocham Czytać”. Praca z książeczką jest idealna dla przedszkolaków. Nauka czytania polecana jest dzieciom od najmłodszych lat, naukę rozpocząć można już od 12. miesiąca życia. Z powodzeniem stosowana jest u dzieci z wadami wymowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, z zespołem Aspergera oraz u dorosłych.

Wczesna interwencja logopedyczna

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, czyli od urodzenia do ok. trzeciego roku. Polega w szczególności na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Szczególną troską powinny być otoczone dzieci z niską punktacją w skali Apgar, z niską wagą urodzeniową, wcześniaki, oraz maluchy, których mamy w czasie ciąży przyjmowały leki lub leczyły się na choroby przewlekłe, a także dzieci obciążone genetycznie.
Już z kilkutygodniowym maluszkiem można wykonywać proste ćwiczenia.

Czynności przygotowujące narząd artykulacyjny do mówienia:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia bierne – masaże logopedyczne niemowląt
 • ćwiczenia oddechowe

Jeśli niepokoi Cię cokolwiek w rozwoju mowy Twojego dziecka, nie czekaj. Lepiej przeciwdziałać niż leczyć.

Terapia dzieci dwujęzycznych

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Terapia dzieci dwujęzycznych

Właśnie wróciliście Państwo ze swoją pociechą z zagranicy. Dziecko ma problem z wymową polskich słów, z gramatyką, budowaniem poprawnych wypowiedzi, przekręca wyrazy, myli słowa? Nie warto czekać, należy jak najszybciej zgłosić się z dzieckiem na terapię. Tu oprócz ćwiczeń artykulacyjnych, dziecko wykonuje szereg zadań językowych, które mają na celu poszerzanie jego słownictwa czynnego. Uczy się budować poprawnie zdania, pisać i czytać, bo również często z płynnym czytaniem dzieci mają problemy. Zachęcam rodziców, którzy przyjeżdżają z dzieckiem na czas wakacji lub ferii do skorzystania z konsultacji i diagnozy. Dzięki temu otrzymacie Państwo cenne wskazówki do dalszego postępowania. Należy pamiętać, że leczenie wad wymowy jest procesem długotrwałym i wymaga systematyczności. Kilka spotkań z pewnością nie przyniesie oczekiwanych efektów. Tu więcej o diagnozie i terapii wad wymowy .

Terapia alalii, afazji dziecięcej

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (afazja dziecięca, alalia) – zaburzenie rozwoju mowy dziecka wynikające z uszkodzenia kory mózgowej przed wykształceniem się prawidłowo funkcjonujących słuchu fonemowego i/lub kinestezji artykulacyjnej i/lub innych ogniw układu funkcjonalnego mowy. Uszkodzenie uniemożliwia prawidłowe kształtowanie się korowych programów odpowiedzialnych za opanowanie mowy (systemu językowego).

Program terapii uwzględnia pracę nad:

 • ekspresją werbalną, głównie usuwaniem błędów artykulacji
 • kształceniem słownika dziecka
 • wzbogacaniem zasobu leksykalnego
 • likwidacją agramatyzmów
 • umiejętnością prawidłowego konstruowania zdań
 • prawidłową prozodią mowy
 • motoryką mowy, praksją mięśni jamy ustnej i twarzy

Terapia pacjentów z Zespołem Downa

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u pacjentów z Zespołem Downa

Głównymi celami terapii pacjentów z Zespołem Downa jest: poznanie prawidłowej techniki oddychania, zdobywanie umiejętności różnicowania dźwięków mowy, komunikowanie się, poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, uczenie się poprawnego reagowania na bodźce, nabywanie umiejętności orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała, zdobywanie umiejętności manipulacyjnych, w niektórych przypadkach poznanie alternatywnych technik porozumiewania się z otoczeniem, w przypadku młodszych pacjentów nabywanie umiejętności poprawnego połykania.

Terapia obejmuje m.in.

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • kształtowanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • zajęcia ogólnorozwojowe

Terapia afazji

Posted on: 1 grudnia, 2022 by admin No Comments

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u osób z afazją

Istnieje wiele definicji afazji, ta opracowana przez Maruszewskiego brzmi: „Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności”.

Trudno jednoznacznie określić zasady programu pracy z chorym z afazją. Wszystko zależy od tego, jakie struktury mózgu zostały uszkodzone i z jakim rodzajem afazji terapeuta ma do czynienia. Czy największe trudności sprawia choremu rozumienie, mówienie czy może jedno i drugie.
W każdym jednak przypadku najważniejszym celem terapii jest odbudowa systemu językowego, który w afazji ulega rozbiciu. W tym celu stosuję szereg ćwiczeń również oddechowych, fonacyjnych, ale przede wszystkim artykulacyjnych, gramatycznych, leksykalnych takich, które mają na celu rozwijać słownik pacjenta, pomóc mu w nazywaniu oraz rozumieniu.

Wiele zadań, które wykorzystuję w pracy, zostało opracowanych przez specjalistów, niektóre opracowałam samodzielnie. W terapii stosuję również obrazki, gry, makiety i szereg innych pomocy dydaktycznych.

Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...