e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u osób z afazją

Istnieje wiele definicji afazji, ta opracowana przez Maruszewskiego brzmi: „Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności”.

Trudno jednoznacznie określić zasady programu pracy z chorym z afazją. Wszystko zależy od tego, jakie struktury mózgu zostały uszkodzone i z jakim rodzajem afazji terapeuta ma do czynienia. Czy największe trudności sprawia choremu rozumienie, mówienie czy może jedno i drugie.
W każdym jednak przypadku najważniejszym celem terapii jest odbudowa systemu językowego, który w afazji ulega rozbiciu. W tym celu stosuję szereg ćwiczeń również oddechowych, fonacyjnych, ale przede wszystkim artykulacyjnych, gramatycznych, leksykalnych takich, które mają na celu rozwijać słownik pacjenta, pomóc mu w nazywaniu oraz rozumieniu.

Wiele zadań, które wykorzystuję w pracy, zostało opracowanych przez specjalistów, niektóre opracowałam samodzielnie. W terapii stosuję również obrazki, gry, makiety i szereg innych pomocy dydaktycznych.

Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...