e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, czyli od urodzenia do ok. trzeciego roku. Polega w szczególności na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Szczególną troską powinny być otoczone dzieci z niską punktacją w skali Apgar, z niską wagą urodzeniową, wcześniaki, oraz maluchy, których mamy w czasie ciąży przyjmowały leki lub leczyły się na choroby przewlekłe, a także dzieci obciążone genetycznie.
Już z kilkutygodniowym maluszkiem można wykonywać proste ćwiczenia.

Czynności przygotowujące narząd artykulacyjny do mówienia:

  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
  • ćwiczenia wspomagane
  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia bierne – masaże logopedyczne niemowląt
  • ćwiczenia oddechowe

Jeśli niepokoi Cię cokolwiek w rozwoju mowy Twojego dziecka, nie czekaj. Lepiej przeciwdziałać niż leczyć.

Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...