e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u pacjentów z Zespołem Downa

Głównymi celami terapii pacjentów z Zespołem Downa jest: poznanie prawidłowej techniki oddychania, zdobywanie umiejętności różnicowania dźwięków mowy, komunikowanie się, poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, uczenie się poprawnego reagowania na bodźce, nabywanie umiejętności orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała, zdobywanie umiejętności manipulacyjnych, w niektórych przypadkach poznanie alternatywnych technik porozumiewania się z otoczeniem, w przypadku młodszych pacjentów nabywanie umiejętności poprawnego połykania.

Terapia obejmuje m.in.

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia artykulacyjne
  • stymulowanie rozwoju mowy
  • kształtowanie słuchu fonematycznego
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
  • zajęcia ogólnorozwojowe
Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...