e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (afazja dziecięca, alalia) – zaburzenie rozwoju mowy dziecka wynikające z uszkodzenia kory mózgowej przed wykształceniem się prawidłowo funkcjonujących słuchu fonemowego i/lub kinestezji artykulacyjnej i/lub innych ogniw układu funkcjonalnego mowy. Uszkodzenie uniemożliwia prawidłowe kształtowanie się korowych programów odpowiedzialnych za opanowanie mowy (systemu językowego).

Program terapii uwzględnia pracę nad:

  • ekspresją werbalną, głównie usuwaniem błędów artykulacji
  • kształceniem słownika dziecka
  • wzbogacaniem zasobu leksykalnego
  • likwidacją agramatyzmów
  • umiejętnością prawidłowego konstruowania zdań
  • prawidłową prozodią mowy
  • motoryką mowy, praksją mięśni jamy ustnej i twarzy
Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...