e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Terapia dysleksji i dysgrafii

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w terapii osób z dysleksją i dygrafią planowane są w zależności od stopnia trudności, z jakimi boryka się pacjent. Indywidualnie dobierane są również metody pracy.

Terapia obejmuje m.in.

  • ćwiczenia na materiale nieliterowym ( z zakresu percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej
  • ćwiczenia stymulujące i usprawniające najgłębiej zaburzone funkcje i najsłabiej opanowane umiejętności
  • ćwiczenia odprężające, relaksowe

Podczas terapii wykorzystuję metody polisensoryczne.

Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...