e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Terapia wad wymowy

Terapia dostosowana jest do każdego pacjenta indywidualnie w zależności tego, jakie zakłócenia lub zaburzenia zostały u niego zaobserwowane. W terapii stosuję metody logopedyczne, lingwistyczne, pedagogiczne z wykorzystaniem ćwiczeń rytmizujących oraz dramę.
Wada wymowy polega na nieprawidłowej realizacji fonemów. Może przejawiać się deformacją głosek, zastępowaniem głosek innymi lub opuszczaniem głosek. Do najczęściej występujących wad wymowy zaliczamy:
seplenienie (nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż)
reranie (nieprawidłowa wymowa głoski r)
mowę bezdźwięczną (wymowa głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki np.: d→t)
kappacyzm i gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głosek: k, g, k’, k
nosowanie
betacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski b)
Terapia obejmuje m.in.

  • wiczenia oddechowe
  • wiczenia fonacyjne
  • wiczenia sprawności narządów mowy
  • ćwiczenia artykulacyjne
  • ćwiczenia utrwalające

Najmłodsze dzieci mogą liczyć na szereg gier i zabaw językowych.
Jeśli Twoje dziecko przejawia jakąkolwiek z wyżej wymienionych nieprawidłowości w wymowie, nie czekaj, koniecznie zgłoś się do logopedy.

Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...