e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

O mnie

logopeda

Nazywam się Anna Zając (Jurek) i jestem logopedą.

Od czasów liceum bardzo interesuje się językoznawstwem, a w szczególności komunikacją interpersonalną, językiem w mediach i językiem polityków. I to te wszystkie zainteresowania zaprowadziły mnie na studia logopedyczne. Sama wiedza teoretyczna to za mało. Jako logopeda mam przyjemność pracować z człowiekiem, badać mechanizmy języka, ale przede wszystkim mam szansę komuś pomóc. Pomóc powiedzieć pierwsze słowo, zbudować pierwsze zdanie, albo sprawić, że wstydliwy „łowełek” zamieni się w piękny rower. Mam szansę zadbać o jedną z najważniejszych czynności w życiu człowieka – o mowę.

Nie ukrywam, iż są dziedziny logopedii, którym szczególnie poświęcam swoją uwagę. Dlatego serdecznie zapraszam dzieci, które mają wady wymowy, dzieci dwujęzyczne, najmłodszych z niedokształceniem mowy typu korowego oraz tych, którzy mają problem z czytaniem i pisaniem. Liczę, że moja wiedza i umiejętności pozwolą pomóc dzieciom i dorosłym z Zespołem Downa. Zajmuję się też profilaktyką logopedyczną. Chętnie pomogę również tym, którzy chcieliby po prostu mówić ładniej.

W swojej pracy dyplomowej oceniałam język pacjenta z afazją. To właśnie wokół tego zaburzenia skupiają się moje naukowe zainteresowania, dlatego bardzo serdecznie zapraszam osoby, które utraciły zdolność mówienia i/lub rozumienia. Zdaję sobie sprawę z tego, jaka to dla nich trudność, kiedy nagle świat tak dobrze przecież znany, rozpada się na tysiące nic nie znaczących kawałków. Chętnie podejmę wyzwanie poskładania tego, co się rozpadło, by ułatwić komunikację chorym z afazją.

Mam nadzieję, że z każdym swoim pacjentem będę mogła odkrywać świat, który przecież mieści się w słowach. Tego życzę wszystkim, którzy zechcą ze mną współpracować i sobie. Raz jeszcze zapraszam.

2011 – 2009 – Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Temat pracy dyplomowej: Ocena systemu językowego pacjenta z afazją. Studium przypadku.

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

2010- 2009 – Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe „Język w działaniu”

2008 – 2006 – Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie, filologia polska spec. nauczycielska, roczne warsztaty: język polski jako obcy oraz zaburzenia w mówieniu czytaniu i pisaniu

Temat pracy magisterskiej: „Dyskurs polityczny w mediach”

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

2006- 2003 Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu, spec. redaktorsko-medialna, spec. nauczycielska

Studia ukończone z wynikiem dobrym

2003- 1999 – VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Doświadczenie zawodowe:

– 2002 (z przerwami) – Gazeta Wyborcza Radom

2010 – 2008 – Telewizja Polsat, Interwencja, reporter

Szkolenia, kursy, warsztaty:

  • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji cz. 1, prowadząca: dr Anna Prożyk
  • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Pierwszy etap szkolenia z metody MAKATON, prowadząca dr Bogusława B. Kaczmarek, autorka polskiej wersji metody
  • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego, prowadząca: dr Aleksandra Łada
  • Diagnoza u terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, prowadząca: dr hab. Jolanta Panasiuk
Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...