e-mail:    anna_zajac@opoczta.pl

tel.:         662-279-452

Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna ma za zadanie określić, jakie nieprawidłowości występują w rozwoju mowy lub u osób, które mają trudności z porozumiewaniem się. Objawy te można określić na podstawie wywiadu, obserwacji i testów.
  Diagnoza obejmuje:

  • wywiad
  • obserwację
  • wstępne badanie mowy
  • podstawowe badanie mowy
  • badanie rozumienia
  • badanie mówienia (w aspekcie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym)
  • badanie czytania i pisania
  • badania uzupełniające
  • badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie słuchu fonematycznego
  • badanie pamięci słuchowej
  • badanie kinestezji mowy
  • badanie płynności mowy
  • orientacyjne badanie lateralizacji
  • badanie praksji i gnozji
Oferta:

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Afazja

Podstawą planowania terapii chorego z afazją jest dokładna diagnoza jego umiejętności językowych. Po opracowaniu informacji na temat stopnia i rodzaju zaburzeń, można przygotować indywidualny plan terapii, którego celem będzie odbudowa struktur języka.

Czytaj więcej...
Wady wymowy

Co zrobić, jeśli dziecko się sepleni, zamiast rowerek mówi „łowełek”. Przede wszystkim systematycznie ćwiczyć. Na tych zajęciach dzieci uczą się prawidłowej wymowy, ćwiczą aparat artykulacyjny, poszerzają swój słownik, uczą się budować poprawne wypowiedzi.

Czytaj więcej...